LED highbay, lowbay

Model: HB03 350/150W
Giá:Liên hệ
Model: D LB01L/30W
Giá:464.200
Model: D LB01L/20W
Giá:301.400
Model: D LB01L/10W
Giá:202.400
Model: HB03 390/250W
Giá:4.620.000
Giảm -32%
Model: D HB02L 350/50W
Giá:998.000 1.476.200
Model: D HB02L 350/70W
Giá:1.546.600
Model: D HB02L 430/100W
Giá:2.477.200
Model: D HB02L 430/120W
Giá:2.840.200
Model: D HB02L 430/150W
Giá:3.020.600
Model: D HB02L 500/200W
Giá:3.660.800
Model: D HB03L 230/100W
Giá:2.783.000
Model: D HB03L 290/100W
Giá:1.883.200
Model: D HB03L 350/120W
Giá:Liên hệ
Model: D HB03L 390/200W
Giá:3.641.000
Model: D HB03L 310/150W
Giá:3.784.000
Model: D HB03L 310/120W
Giá:3.333.000
Model: D HB03L 360/200W
Giá:4.730.000
Sales 1: 0909.346.736 (Mr Tơ) Sales 2: 0901.940.968 (Mr Lâm) Sales 3: 0909.86.22.56 (Ms San) Zalo Sales 1 Zalo Sales 2 Zalo Sales 3 Vị trí bản đồ