Bộ đèn, Bóng đèn LED tuýp

Model: T5 LT04.WF 1200/16W
Giá:421.300
Model: BD T8L N01 M11/10Wx1
Giá:169.400
Model: BD T8L N01 M11/18Wx1
Giá:232.100
Model: BD T8L N02 M11/20Wx1
Giá:196.900
Model: BD LT04 N02 120/16W.WF
Giá:421.300
Model: BD T8L TT01 M21.1/10Wx1
Giá:1.000.000