Bộ đèn LED bán nguyệt

Model: M26 600/20W
Giá:220.000
Model: BD M26L 30/9W
Giá:151.000
Model: BD M26L 60/18W
Giá:198.000
Model: BD M26L 120/36W
Giá:354.000
Model: M26 1200/40W
Giá:319.000